Forskning og utvikling av byggelementer i massivtre. 

 

Opplagt er en serie byggeelementer i limtre for enkel oppføring av ytter- og innervegger. Elementene er en videreføring av den tradisjonelle laftkonstruksjonen, tilpasset dagens marked. I utviklingen av produktet er det lagt vekt på å beholde treets gode egenskaper som bl.a fukt- og temperaturregulerende bygningselement.

 I motsetning til store byggeelementer i tre som finnes på markedet i dag, er Opplagtserien utformet med vekt og form til å kunne håndteres med egen muskelkraft. 

Les mer

 

støtte til forskning

Bosunt AS har fått støtte fra innovasjon Norge til å utviklingen av Opplagt-systemet.

Les mer →

utfordrer forskriftene

på isolasjonstykkelse i yttervegger.

Les mer →